Các đội tuyển tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổng kết công tác huấn luyện năm 2021 và bảo vệ kế hoạch năm 2022

Ngày 8/01/2022, tại Hội trường Tầng 3 Thư viện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra buổi tổng kết công tác huấn luyện năm 2021 và bảo vệ kế hoạch huấn luyện năm 2022 của các đội tuyển thể thao tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV của Nhà trường.

NCS Đậu Thị Lợi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

Ngày 21/1/2022,  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đậu Thị Lợi với đề tài: Xây dựng chương trình phổ cập bơi cho học sinh  9-11 tuổi thành phố Hà Nội”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101