Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh

Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2020
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2020

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2020 nhằm chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn đáp ứng nhu cầu xã hôi.

Thông báo thi chứng chỉ tin tháng 3
Thông báo thi chứng chỉ tin tháng 3

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 17

Trang 1/2 | Số bài viết: 12
Chuyên mục tin tức