LCT tuần 20

13-12-2021 09-27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CƠ SỞ NGÀNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12

 Học kỳ I - Năm học: 2021 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Tuấn Hiệp

Phụ trách chung

 

T2

- Quản lý chung

T3

- 7h30: Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm trường và 62 năm ngày thành lập trường (HTA)

- 10h00: Hội nghị khoa học (HTA)

T4

- Quản lý chung

T5

- Quản lý chung

T6

-

T7

 

CN

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thành Long

Phụ trách khoa học

Phụ trách VP Khoa

 

 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T3

- 7h30: Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm trường và 62 năm ngày thành lập trường (HTA)

- 10h00: Hội nghị khoa học (HTA)

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T6

- 8h00: Dự bảo vệ luận án Bùi Thị Sáng (T3TV)

T7

 

CN

 

3

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Quỳnh Như

Phụ trách Đào tạo

 

 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T3

- 7h30: Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm trường và 62 năm ngày thành lập trường (HTA)

- 10h00: Hội nghị khoa học (HTA)

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T5

- 14h30: Thảo luận về quy trình tổ chức thi, chấm thi trong tình hình mới (A2)

T6

- 8h00: Dự bảo vệ luận án Bùi Thị Sáng (T3TV)

T7

 

CN

 

4

 

CHUYÊN VIÊN

TS. Nguyễn  Xuân Tuấn

Trợ lý giáo vụ khoa

Trợ lý công nghệ thông tin

 

T2

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T3

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T4

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T5

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T6

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T7

 

 

CN

 

Chuyên mục tin tức