Lịch công tác tuần 07

11-09-2020 16-16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                            LỊCH CÔNG TÁC

                                                            Tuần: 07

                          Từ  ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 24 tại Trung tâm

- Thứ 2: 14h: Giao ban trường.

+ 15h: Họp tập thể lãnh đạo (A2)

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thứ 6: Tiếp đoàn đại biểu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại phòng khách Quốc tế

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Tổ chức thực hiện đào tạo GDQPAN khóa 24 theo kế hoạch.

- Thứ 2: Chuẩn bị kế hoạch đón tiếp học viên khóa 24, đợt 3 – Trường CĐ Lý Thái Tổ

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thứ 6: Tiếp đoàn đại biểu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại phòng khách Quốc tế

- Thực hiện giảng dạy (cả tuần)

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thứ 2: Chuẩn bị kế hoạch Khai giảng khóa 24, đợt 2

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thứ 6: Tiếp đoàn đại biểu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại phòng khách Quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị theo kế hoạch đào tạo

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 2: Chuẩn bị kế hoạch Khai giảng khóa 24, đợt 2

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thứ 6: Tiếp đoàn đại biểu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tại phòng khách Quốc tế

- Theo dõi, giám sát công tác cấp phát vật chất cho HV

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thực hiện công tác giảng dạy (cả tuần)

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 2 tại Sân Điền kinh.

- Thực hiện công tác quản lý học viên khóa 24 (24/24).

Chuyên mục tin tức