lịch công tác tuần 09

28-09-2020 14-37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                                          Tuần: 09

                             Từ  ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 24

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 24, đợt 2.

- Thứ 2: Đón tiếp học viên khóa 24, đợt 3 – Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 3.

- Tổ chức thi kết thúc các học phần cho học viên khóa 24, đợt 2.

- Nhập điểm các học phần của học viên khóa 24, đợt 2.

- Thứ 5: Trình quyết định khen thưởng học viên khóa 24, đợt 2 và 19h: Tổ chức bế giảng khóa 24, đợt 2.

- Thứ 6: Bàn giao học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

- Chủ nhật: 7h: Đón tiếp học viên khóa 25 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

- Thứ 2: Đón tiếp học viên khóa 24, đợt 3 – Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

+ Xây dựng Kế hoạch Bế giảng Khóa 24, đợt 2.

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 3

- Thứ 5: 19h: Tổ chức bế giảng và tổ chức gala ca múa nhạc cho học viên khóa 24, đợt 2.

- Thứ 6: Bàn giao học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

- Chủ nhật: 7h: Đón tiếp học viên khóa 25 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 2: Đón tiếp học viên khóa 24, đợt 3 – Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

+ Cấp phát vật chất cho học viên Khóa 24, đợt 3.

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 3

+ Rà soát quân trang phục vụ cho cấp phát khóa 25 tại Trường DH Văn hóa HN

- Thứ 4: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện đêm hội trăng rằm cho con em cán bộ Nhà trường.

- Thứ 5: 19h: Tổ chức bế giảng và tổ chức gala ca múa nhạc cho học viên khóa 24, đợt 2.

- Thứ 6: Bàn giao học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

- Chủ nhật: 7h: Đón tiếp học viên khóa 25 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Thực hiện giảng dạy, tổ chưc thi cho học viên khóa 24, đợt 2 và đợt 3.

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 3

- Thứ 5: 19h: Bế giảng và tổ chức gala ca múa nhạc cho học viên khóa 24, đợt 2.

- Chủ nhật: 7h: Đón tiếp học viên khóa 25 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 

6

 

Quản Lý khung

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức