Lịch công tác tuần 1

30-07-2021 16-51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2; 

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

T7

 

CN

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh

 

T2

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

T7

 

CN

 

3

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

  Phụ Trách Khoa học

Phụ trách công tác HSSV

 

Quản lý khóa ĐH ,53,54,55

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T4

     

                   - Trực khoa

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T6

     

                 - Trực khoa

T7

 

CN

 

 

 

4

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa

 

 

 

 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

 

                  - Trực khoa

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T5

 

                     - Trực khoa

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

Chuyên mục tin tức