LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

19-08-2021 15-54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 02/8đến 06/8/2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Thứ 5 09h00 (A2) Họp xét điểm rèn luyện sinh viên khoá 54; 55; 56. Học kỳ II năm học 2020 -2021.Tp BGH; Phòng CT HSSV; 4 khoa; Đào tạo; Đoàn thanh niên; hội sinh viên.

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- Trực phòng 2.4.6.

- Thứ 5 09h00 (A2) Họp xét điểm rèn luyện sinh viên khoá 54; 55; 56. Học kỳ II năm học 2020 -2021.Tp BGH; Phòng CT HSSV; 4 khoa; Đào tạo; Đoàn thanh niên; hội sinh viên.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- Trực phòng 3.5.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

Chuyên mục tin tức