Lịch công tác tuần 10

02-10-2020 16-31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                              Tuần: 10

                             Từ  ngày 5 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 25

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 25.

- Thứ 3: 8h: Khai giảng chương trình GDQPAN khóa 25.

- Lên kế hoạch tổ chức thi các học phần.

- Nhập điểm học phần học viên khóa 25.

- Rà soát kế hoạch tổ chức liên kết GDQPAN đối với các trường liên kết.

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

-Theo dõi lên kế hoạch tổ chức khai bế giảng các trường liên kết, học viên khóa 25 tại Trung tâm.

- Phối hợp trong công tác tổ chức ngoại khóa cho học viên khóa 25.

- Phối hợp trong công tác giám sát bếp ăn.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thực hiện cấp phát vật chất cho học viên khóa 25.

- Thứ 3: 8h: Khai giảng chương trình GDQPAN khóa 25.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học viên.

- Giám sát, kiểm tra bếp ăn.

- Rà soát, kiểm tra vật chất hỏng học kịp thời thay thế bổ xung.

- Phối hợp trong công tác đón tiếp học viên khóa 25.

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Thực hiện giảng dạy đối với học viên khóa 25

 

6

 

Quản Lý khung

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức