Lịch công tác tuần 11

11-10-2021 07-18

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

                                          Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

- Tập huấn lớp Bồi dưỡng kiểm tra Đảng (Cả tuần. Đ/c. N.V. Hòa)

- Thứ 6: Điều hành công tác Bế giảng và bàn giao học viên khóa 29: Trường CĐ Công nghiệp BN, CĐ Lý Thái Tổ, CĐ Bắc Hà và Trường CĐ Y Dược CĐ

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thực hiện đào tạo giảng dạy và tổ chức thi kết thúc môn cho hv Khóa 29.

- Thứ 6: Tổ chức Bế giảng bàn giao học viên Khóa 29

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

- Phối hợp với các đơn vị trung tâm trong công tác đào tạo Khóa 29.

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Phối hợp với phòng Hậu cần trong công tác quản lý cấp phát cơ sở vật chất.

- Thứ 6: Tổ chức Bế giảng bàn giao học viên Khóa 29

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Giám sát việc thực hiện cung cấp xuất ăn học viên khóa 29 của Công ty Hà Thành.

- Thực hiện công tác chuyên môn

- Thứ 6: Tổ chức Bế giảng bàn giao học viên Khóa 29

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN. - - Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 29 tại TT.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

7

Khung Quản lý học viên

  

- Thực hiện quản lý học viên khóa 29 (24/24h)

- Thứ 6: Tổ chức Bế giảng bàn giao học viên Khóa 29

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Chuyên mục tin tức