Lịch công tác tuần 12

09-10-2021 17-10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 

Các công việc cụ thể trong tuần

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2;

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Nguyễn Cẩm Ninh

 

T2

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

9h Gặp mặt 20/10 Phòng họp A2

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

(ĐT: 091 3602005)

  Phụ Trách Khoa học

Phụ trách công tác HSSV

 Quản lý khóa ĐH ,53,54,55

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T4

- Trực khoa

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T6

- Trực khoa

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

(ĐT:0987132988)

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

 13h30 Họp GV khoa( tập huấn nghiệm thu giờ khoa học)

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T5

- Trực khoa

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

Ghi chú: trong thời gian nhà trường học tập online( vì dịch covid 2019) các đồng chí liên hệ công việc với khoa: Quản lý xin mời liên hệ số điện thoại cán bộ chuyên viên của khoa trực theo sự phân công! trân trọng

Chuyên mục tin tức