Lịch công tác tuần 13

27-10-2021 09-26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 THÁNG 10

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT              Từ ngày 25 tháng 10 đến 31 tháng 10

                                                                               Học kỳ I – Năm học : 2021 – 2022

                               

                  LỊCH TRỰC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN :

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỨC DANH

 

TRƯỞNG KHOA TS Trần Kim Tuyến

T2

Quản lý chung

13h30.Giao ban trường (A2)

T3

Quản lý chung

8h Họp giao ban khoa

9h họp xét chế dộ chính sách

T4

Quản lý chung

Các đơn vị  tổ chức sinh hoạt chuyên môn

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

PHÓ KHOA TS TÔ XUÂN THỤC

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

9h họp xét chế dộ chính sách

T4

Quản lý chung

Các đơn vị  tổ chức sinh hoạt chuyên môn

T5

Quản lý chung

14h30: Họp bí thư chi bộ

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s

Nguyễn Văn Bách

T2

Trực Khoa

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Trực Khoa

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Vũ Thị Tuyết Nhung

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Trực khoa

Quản lý chung

 

T6

 

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Dương Thị Trường

T2

Quản lý chung

 

T3

Trực khoa

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Trực khoa

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

Chuyên mục tin tức