Lịch công tác tuần 16

31-10-2021 10-49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2;

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Nguyễn Cẩm Ninh

 

T2

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

3

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

(ĐT: 091 3602005)

  Phụ Trách Khoa học

Phụ trách công tác HSSV

 Quản lý khóa ĐH ,53,54,55

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T4

- Trực khoa

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T6

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

4

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

(ĐT:0987132988)

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

 - Trực khoa

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T5

- Trực khoa

T6

Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

Ghi chú: trong thời gian nhà trường học tập online( vì dịch covid 2019) các đồng chí liên hệ công việc với khoa: Quản lý xin mời liên hệ số điện thoại cán bộ chuyên viên của khoa trực theo sự phân công! trân trọng

Chuyên mục tin tức