Lịch công tác tuần 19

20-12-2019 16-37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

  PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019 - Học kỳ I - Năm học: 2019 - 2020

Quản lý và điều hành hoạt động chung: TS. Nguyễn Thanh Tùng - 0983.858.009;

ThS. Nguyễn Văn Tuấn -  0912.690.899; CN. Nguyễn Thị Nga - 0982.242.007;

ThS. Đàm Công Trí - 0983.399.204; TS. Lê Trí Trường - 0913.023.979

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huế - 0904.386.236

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hành chính, quản trị và y tế;

- Điều hành chung công việc của Phòng HC,TH

I

Tổ Tổng hợp, văn phòng

 

2

ThS. Nguyễn T Thanh Huế

P.Trưởng phòng

- Tổng hợp chi tiết nội dung các mảng công việc của Phòng báo cáo Trưởng Phòng;

3

Ngô Thị Thúy Nga

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

4

ThS. Nguyễn Thạc Hùng

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

5

ThS. Phạm Ngọc Hải

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

6

Nguyễn T Phương Hoa

Nhân viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

II

Bộ phận công tác cán bộ

 

7

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

P. Trưởng phòng

Phụ trách chung công tác cán bộ; công tác quản lý nhân sự; công tác chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh trật tự.

8

Bùi Văn Cương

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

9

Lê Thị Lan Chi

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

10

Lê Thị Thanh Thảo

Thực hiện các công việc chuyên môn

III

Bộ phận Tài chính, Y tế, nhà khách.

 

11

Nguyễn Thị Nga

P. Trưởng phòng

Phụ trách, quản lý bộ phận tài vu, Y tế và nhà 7 tầng VĐV;

Thanh toán các hoạt động khoa học; Thanh toán các hoạt động sau đại học

III.1

Bộ phận Tài chính

 

12

Ngô Kiều Diệp

Phụ trách kế toán

- Quản lý chung các hoạt động thanh quyết toán của nhà trường.

- Nhận bàn giao công việc

13

ThS. Nguyễn Ngọc Toại

Kế toán viên

- Thực hiện công tác bàn giao

- Thanh toán cải tạo sửa chữa lớn

- Tham gia đấu thầu đề tài khoa học

14

Nguyễn Quang Thịnh

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

15

Phạm Thị Trang

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

16

Dương Xuân Thắng

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

17

Nguyễn Thị Minh Hương

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

18

Trương Thị Hồng Liên

Thủ quỹ

Thực hiện các công việc chuyên môn

III.2

Tổ nhà khách

 

19

Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng, chuyên viên

- Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phòng.

20

Nguyễn Tiến Dương

Chuyên viên

- Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

III.3

Tổ  Y tế

 

21

Tạ Đức Phượng

Tổ trưởng, bác sĩ

- Tổ chức triển khai, giám sát kiểm tra, đánh giá các hoạt động của trạm y tế; theo dõi giám sát toàn diện công tác y tế nhà trường;

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khi lãnh đạo phòng điều động.

22

Đặng Thúy kiên

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

23

Nguyễn Thị Chung

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

24

Lê Thị Thương

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

25

Hán Thị Thanh Huyền

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

IV

Bộ phận Quản trị

 

26

ThS. Đàm Công Trí

P. Trưởng phòng

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất toàn trường;

- Phụ trách chung tổ điện, nước, hội trường, thiết bị sân bãi; sửa chữa và xây dựng cơ bản; tổ chức đấu thầu các hạng mục xây dựng, sửa chữa.

IV.1

Tổ Thiết bị, hội trường, sân bãi

 

27

Chu Minh Tiến

Tổ trưởng, Cán sự

Thực hiện công việc chuyên môn

28

Vũ Hồng Hưng

Thực hiện công việc chuyên môn

29

Nguyễn Danh Quân

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

30

Nguyễn Văn Phúc

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

31

 

Hướng Xuân Khuyến

 

Thực hiện công việc chuyên môn

32

Hoàng Thị Hải

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

IV.2

Tổ Điện - Nước

 

33

Vũ Quang Hiền

Tổ trưởng

Phụ trách, điều hành chung công việc của tổ, trực tiếp thực hiện các công việc điện, nước theo sự sắp xếp, phân công công việc;

34

Nguyễn Cao Giang

Chuyên viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

35

Nguyễn Thạc Nghĩa

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

36

Đỗ Đăng Tùng

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

37

Lê Công Duy

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

V

Bộ phận văn thư lưu trữ, vận chuyển, an ninh, cảnh quan

 

38

TS. Lê Trí Trường

P. Trưởng phòng

Phụ trách mảng Văn thư lưu trữ, quản lý ISO;

Phụ trách tổ VTLT, vận chuyển, an ninh, cảnh quan;

Đang bàn giao công việc tại Liên đoàn BC

V.1

Tổ Văn thư, lưu trữ

 

39

Nguyễn T Thanh Huyền

Nhân viên văn thư

Thực hiện công việc chuyên môn

40

Trương Thị Thắm

Cán sự

Nghỉ thai sản từ ngày 20/5/2019

41

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tổ trưởng, nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

42

Vũ Thị Thanh Hảo

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

V.2

Tổ xe

 

43

Đỗ Thế Hùng

Tổ trưởng, Lái xe

- Phụ trách chung của tổ;

- Phân công, theo dõi kế hoạch chạy xe;

- Quản lý xe Mecdec (16 chỗ);

44

Ngô Hữu Ly

 Lái xe

Quản lý xe Mitsubisi (7 chỗ) và xe dự án;

Thực hiện công việc theo phân công

45

Trần Văn Báo

Lái xe

Quản lý xe Cronatit (5 chỗ);

Thực hiện công việc theo phân công

46

Nguyễn Văn Thỉnh

Lái xe

Quản lý xe Huyndai (29 chỗ);

Thực hiện công việc theo phân công

V.3

Tổ an ninh, cảnh quan

 

47

Phạm Thế Quyền

Tổ trưởng, chuyên viên

Thực hiện công việc theo lịch phân công

* Lịch trực cụ thể của từng tổ:

            LỊCH TRỰC TỔ ĐIỆN NƯỚC

Thứ

Ca

Vũ Quang Hiền

Nguyễn Thạc Nghĩa

Nguyễn Cao Giang

Lê Công Duy

Đỗ Đăng Gia

Đỗ Đăng Tùng

Thứ 2

 

 

 

X

 

 

 

Thứ 3

 

 

X

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

X

 

 

Thứ 5

 

 

 

X

 

 

 

Thứ 6

 

 

X

 

 

 

 

Thứ 7

Sáng

X

 

 

OB

O1

O2

Chiều

 

 

X

OB

O1

O2

Đêm

 

X

 

 

 

 

CN

Sáng

 

X

 

OB

O1

O2

Chiều

X

 

 

OB

O1

O2

Đêm

 

 

X

 

 

 

Ghi chú: X: trực điện ; OB: Bể bơi ; O1: Trạm lọc nước số 1 ; O2: Trạm lọc nước số 2.

LỊCH TRỰC TỔ NHÀ KHÁCH

Thứ

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Dương

Thứ 2

N

Đ

Thứ 3

Đ

N

Thứ 4

N

Đ

Thứ 5

Đ

N

Thứ 6

N

Đ

Thứ 7

Đ

N

CN

N

Đ

Ghi chú: S-sáng; C-chiều; Đ-đêm

LỊCH TRỰC TỔ Y TẾ

Thứ

Đặng Thúy Kiên

Lê Thị Thương

Hán Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Chung

Thứ 2

 

 

 

N, Đ

Thứ 3

N, Đ

 

 

 

Thứ 4

 

 

N, Đ

 

Thứ 5

 

N, Đ

 

 

Thứ 6

 

 

 

N, Đ

Thứ 7

N, Đ

 

N

 

CN

N

 

N, Đ

 

Ghi chú: N- ngày; Đ-đêm

LỊCH TRỰC TỔ BẢO VỆ

TT

Họ và tên

Cổng chính

Tuần tra

6h-12h

12h-18h

18h-6h

6h-12h

12h-18h

18h-6h

Thứ hai

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

x

x

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

x

 

 

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

 

x

 

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Văn Sơn

 

 

x

 

 

 

Thứ ba

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

x

x

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

 

 

x

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

x

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

x

7

Nguyễn Văn Sơn

 

x

 

 

 

 

Thứ tư

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

x

x

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

 

x

 

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

 

 

x

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

x

7

Nguyễn Văn Sơn

x

 

 

 

 

 

Thứ năm

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

x

x

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

x

 

 

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

 

x

 

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Văn Sơn

 

 

x

 

 

 

Thứ sáu

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

x

x

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

 

 

x

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

x

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

x

7

Nguyễn Văn Sơn

 

x

 

 

 

 

Thứ bảy

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

 

x

 

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

 

 

x

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

x

7

Nguyễn Văn Sơn

x

 

 

 

 

 

Chủ nhật

1

Phạm Thế Quyền

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thọ Hùng

 

 

 

 

x

 

3

Ngô Hữu Tạo

x

 

 

 

 

 

4

Chu Đức

 

 

 

x

 

 

5

Nguyễn Đình Thuần

 

x

 

 

 

 

6

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

 

 

x

7

Nguyễn Văn Sơn

 

 

x

 

 

 

Ghi chú: Đ/c Quyền làm việc theo giờ hành chính

Chuyên mục tin tức