Lịch công tác tuần 19

06-12-2021 09-38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 THÁNG 12

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT              Từ ngày 6 tháng 12 đến 12 tháng 12

                                                                               Học kỳ I – Năm học : 2021 – 2022

                               

                  LỊCH TRỰC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN :

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỨC DANH

 

TRƯỞNG KHOA TS Trần Kim Tuyến

T2

Quản lý chung

13h30. Giao ban trường A2

T3

Quản lý chung

10h họp giao ban khoa

T4

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

PHÓ KHOA TS TÔ XUÂN THỤC

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s

Nguyễn Văn Bách

T2

Trực Khoa

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Trực Khoa

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Vũ Thị Tuyết Nhung

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Trực khoa

Quản lý chung

 

T6

 

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Dương Thị Trường

T2

Quản lý chung

 

T3

Trực khoa

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Quản lý chung

 

T6

Trực khoa

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

Sinh hoạt chuyên môn theo đơn vị

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

Chuyên mục tin tức