LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

19-08-2021 15-54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 09/8đến 13/8/2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- Trực phòng 2.4.6.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- Trực phòng 3.5.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

Chuyên mục tin tức