Tổ chức thành công 09 Đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường TDTT Bắc Ninh Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Từ ngày 22 đến 28 tháng 11 năm 2022, các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028

NCS Nguyễn Trác Linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trác Linh với đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-Do cho học viên Học viện An ninh nhân dân”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học, Mã ngành:  9140101

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017