Lịch công tác tuần 3

15-08-2021 10-02
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 20/08/2021

   
 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ 

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2;

Quản Lý Chung

 
 

T3

Quản Lý Chung

 

T4

Quản Lý Chung

 

T5

Quản Lý Chung

 

T6

Quản Lý Chung

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Nguyễn Cẩm Ninh

 

T2

Quản Lý Chung

 
 

T3

Quản Lý Chung

 

T4

Quản Lý Chung

 

T5

Quản Lý Chung

 

T6

Quản Lý Chung

 

3

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

(ĐT: 091 3602005)

  Phụ Trách Khoa học

Phụ trách công tác HSSV

 Quản lý khóa ĐH ,53,54,55

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 
 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T4

- Trực khoa

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T6

- Trực khoa

 

4

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

(ĐT:0987132988)

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 
 

T3

 - Trực khoa

 

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T5

- Trực khoa

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

Ghi chú: trong thời gian nhà trường học tập online( vì dịch covid 2019) các đồng chí liên hệ công việc với khoa: Quản lý xin mời liên hệ số điện thoại cán bộ chuyên viên của khoa trực theo sự phân công! trân trọng

 
Chuyên mục tin tức