LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM 2022

18-01-2022 14-46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM 2022

Từ ngày 17/01đến 23/01/2022

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

Điều hành các công việc của phòng (thực hiện theo kế hoạch nhà trường).

 - Thứ 3 : 16h00 Họp phòng

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

- thứ 5 :14h họp cảnh báo học tập và thôi học (A2)

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 2.4.6

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng.

- Quản lý hồ sơ sinh viênKhóa 55; 57

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 3.5

- Thứ 3: - 16h00 Họp phòng.

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên Khóa 54; 56

 

 

 

Chuyên mục tin tức