Lịch công tác tuần 45

21-06-2020 17-24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                            LỊCH CÔNG TÁC

                                                            Tuần: 45

                            Từ  ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công việc tại Trung tâm

- Quản lý kế hoạch liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khoá 21, đợt 1 – Trường Đại học KTKT Công Nghiệp

- Thứ 2: 14h: Giao ban trường

- Thứ 4: 14h00: Tiếp cục DQTV Bộ QP về khảo sát phục vụ lập quy hoạch “Hệ thống TT.GDQPAN” thời kỳ 2021-2030

+ 15h: Sinh hoạt khoa học

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thượng tá. Nguyễn Ngọc Thành)

- Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo.

- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo chương trình GDQP&AN khóa tiếp theo.

- Thứ 4: 14h00: Tiếp cục DQTV Bộ QP về khảo sát phục vụ lập quy hoạch “Hệ thống TT.GDQPAN” thời kỳ 2021-2030

3

Phòng Hành chính, tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

- Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

- Thứ 4: 14h00: Tiếp cục DQTV Bộ QP về khảo sát phục vụ lập quy hoạch “Hệ thống TT.GDQPAN” thời kỳ 2021-2030

- Chuẩn bị phối hợp trong công tác đào tạo các khóa tiếp theo.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 4: 14h00: Tiếp cục DQTV Bộ QP về khảo sát phục vụ lập quy hoạch “Hệ thống TT.GDQPAN” thời kỳ 2021-2030

- Rà soát, sửa chữa bổ xung vật chất cho công tác đào tạo khóa học tiếp theo.

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Chuẩn bị giáo án bài giảng phục vụ đào tạo khóa học tiếp theo.

 

6

 

Quản Lý khung

- Tập huấn nâng cao công tác quản lý học viên cho công tác đào tạo khóa học tiếp theo tại Trung tâm.

Chuyên mục tin tức