LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

22-06-2021 10-59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Từ ngày 07/6 đến 11/6/2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- Quản lý hồ sơ sinh viên

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- Quản lý hồ sơ sinh viên

 

 

Chuyên mục tin tức