Lịch công tác tuần 46

29-06-2020 08-41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                                             Tuần: 46

                             Từ  ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1 

 Ban Giám Đốc

 PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công việc tại Trung tâm

- Quản lý kế hoạch liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khóa 23

-  Thứ 3: 9h: Họp Đảng ủy (A2)

+ 14h30: Họp bí thư các chi bộ (A2)

- Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

Thượng Tá: Nguyễn Ngọc Thành

Thiếu tá. Vũ Đình Phan

- Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo.

- Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo GDQP đối với học viên khóa 23.

- Sắp xếp biên chế các đơn vị đại đội.

 - Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

3

Phòng Hành chính, tổ chức

ThS. Nguyễn Thị Hiền

- Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

- Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo GDQP đối với học viên khóa 23.

- Xây dựng Quyết toán khóa 22

- Xây dựng kế hoạch Khai giảng khóa 23

- Soạn thảo hợp đồng bếp ăn khóa 23

- Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Rà soát, chuẩn bị quân tư trang cơ sở vật chất phục vụ đào tạo khóa 23.

- Thứ 3: Chuyển quân trang sang trường Đại học Kinh tế quốc dân.

- Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

- Thực hiện cấp phát cơ sở vật chất, nước uống cho HV

- Thực hiện công tác tài chính

- Theo dõi giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn học viên.

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Chuẩn bị Giáo án , bài giảng phục vụ tốt cho kế hoạch đào tạo khóa 23

- Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 5: Họp triển khai đào tạo GDQP khóa 23 (A2)

- CN: 10h: Tiếp nhận học viên GDQP khóa 23 – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Chuyên mục tin tức