LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

22-06-2021 11-00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Từ ngày 14/5 đến 18/6/2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- Quản lý hồ sơ sinh viên

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- Quản lý hồ sơ sinh viên

 

Chuyên mục tin tức