Lịch công tác tuần 47

06-07-2020 08-26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                                               Tuần: 47

                              Từ  ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1 

 Ban Giám Đốc

 PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công việc tại Trung tâm

- Quản lý kế hoạch liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khóa 23

-  Thứ 2: 14h: Giao ban trường (A2)

- Thứ 3: 8h: Khai giảng khóa 23

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

Thượng Tá: Nguyễn Ngọc Thành

Thiếu tá. Vũ Đình Phan

- Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo.

- Thực hiện giảng dạy GDQPAN khóa 23 tại Trung tâm GDQPAN (cả tuần)

- Giám sát thực hiện công tác giảng dạy, đào tạo khóa 23

- Thứ 3: 8h: Khai giảng khóa 23

3

Phòng Hành chính, tổ chức

ThS. Nguyễn Thị Hiền

- Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

- Thứ 3: 8h: Khai giảng khóa 23

- Theo dõi cấp phát vật chất học viên

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thực hiện cấp phát cơ sở vật chất, nước uống cho HV

- Thực hiện công tác tài chính

- Theo dõi giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn học viên.

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Giáo án , bài giảng phục vụ tốt cho kế hoạch đào tạo khóa 23

- Thực hiện giảng dạy khóa 23 (cả tuần)

 

6

 

Quản Lý khung

- Quản lý học viên 24/24 (cả tuần)

Chuyên mục tin tức