Lịch công tác tuần 47

21-06-2021 08-55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA Y SINH HỌC TDTT

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Từ ngày 21/6 đến ngày 26/06/2021

                Học kỳ II - Năm học: 2020- 2021

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

Th.s. Trương ĐứcThăng

  Phụ trách chung

T2

Quản lý chung

14h: Giao ban trường (A2)

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

9h. họp xét tốt nghiệp 53

10h. Xét khen thưởng

T7

 Quản lý chung

CN

 

2

CHUYÊN VIÊN

Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

 ( Quản lý khóa ĐH 53,54)

(Trợ lý giáo Vụ)

( Phụ trách công tác văn thư- CNTT)

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

3

CHUYÊN VIÊN

Th.s. Nguyễn Thế Thuyên

( Quản lý khóa ĐH 55, 56)

( Phụ trách công tác Đoàn)

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

Chuyên mục tin tức