LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

19-08-2021 15-49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Từ ngày 28/6 đến 02/7/2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Thứ 2:  20h00 Họp giao ban

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng

– Thứ 6 10h00 (A2 ) Họp xét Khen thưởng - Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên K53 Học kỳ II năm học 2020 -2021.

 - Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng.

– Thứ 6 10h00 (A2 ) Họp xét Khen thưởng - Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên K53 Học kỳ II năm học 2020 -2021.

- Trực phòng 2.4.6.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- Thứ 3: - 16h00 Họp phòng.

- Trực phòng 3.5.

- Quản lý hồ sơ sinh viên

 

Chuyên mục tin tức