Lịch công tác tuần 49

17-07-2020 15-30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                            Tuần: 49

                            Từ  ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1 

 Ban Giám Đốc

 PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công việc tại Trung tâm

- Quản lý kế hoạch liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khóa 23

-  Thứ 2: 14h: Giao ban trường (A2)

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

Thượng Tá: Nguyễn Ngọc Thành

Thiếu tá. Vũ Đình Phan

- Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo.

- Thực hiện giảng dạy GDQPAN khóa 23 tại Trung tâm GDQPAN (cả tuần)

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

3

Phòng Hành chính, tổ chức

ThS. Nguyễn Thị Hiền

- Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

- Lập kế hoạch quản lý, giảng dạy các khóa học tiếp theo.

- Theo dõi cấp phát vật chất học viên

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Thực hiện cấp phát cơ sở vật chất, nước uống cho HV

- Thực hiện công tác tài chính

- Theo dõi giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn học viên.

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Giáo án , bài giảng phục vụ tốt cho kế hoạch đào tạo khóa 23

- Thực hiện giảng dạy khóa 23 (cả tuần)

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

 

6

 

Quản Lý khung

- Quản lý học viên 24/24 (cả tuần)

- Thứ 3: 9h: Họp toàn trường (HTA). Tp: Toàn thể biên chế và Hợp đồng 68

- Chủ nhật: 7h: Bế giảng Chương trình GDQPAN khóa 23 trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng BN

Chuyên mục tin tức