Lịch công tác tuần 5

31-08-2020 10-34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 9

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT              Từ ngày 31 tháng 8 đến 06 tháng 9

                                                                               Học kỳ II – Năm học : 2019 – 2020

                               

                  LỊCH TRỰC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN :

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỨC DANH

 

TRƯỞNG KHOA TS Trần Kim Tuyến

T2

Quản lý chung

9h Giao ban trường (A2)

14h Lễ Công bố QĐ Công nhận HĐ trường (HTA)

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

Nghỉ 2/9

T5

Quản lý chung

14h Họp xét điểm RL cho SV KHóa ĐH 53,54,55(A2)

T6

Quản lý chung

8h30 Tổng kết thực tập khóa ĐH 53 lần 2 Khoa GDTC

T7

 

CN

 

 

PHÓ KHOA

PGS.TS

Bùi Ngọc

T2

Quản lý chung

15h Họp bí thư chi bộ

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s

Nguyễn Văn Bách

T2

Trực Khoa

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

T4

Trực Khoa

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Vũ Thị Tuyết Nhung

T2

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Trực khoa

Quản lý chung

T6

 

T7

 

CN

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Dương Thị Trường

T2

Quản lý chung

T3

Trực khoa

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Trực khoa

Quản lý chung

T7

 

CN

 

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

 

Chuyên mục tin tức