Lịch công tác tuần 9

27-09-2021 15-52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2;

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung( 8h30' Họp khoa)

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Nguyễn Cẩm Ninh

 

T2

Quản Lý Chung

T3

Quản Lý Chung

T4

Quản Lý Chung

T5

Quản Lý Chung

T6

Quản Lý Chung

3

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

(ĐT: 091 3602005)

  Phụ Trách Khoa học

Phụ trách công tác HSSV

 Quản lý khóa ĐH ,53,54,55

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T4

- Trực khoa

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T6

- Trực khoa

4

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

(ĐT:0987132988)

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T3

 - Trực khoa

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

T5

- Trực khoa

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

Ghi chú: trong thời gian nhà trường học tập online( vì dịch covid 2019) các đồng chí liên hệ công việc với khoa: Quản lý xin mời liên hệ số điện thoại cán bộ chuyên viên của khoa trực theo sự phân công! trân trọng

Chuyên mục tin tức