NCS Bùi Thị Sáng bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

17-12-2021 00-00

Ngày 17/12,  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Thị Sáng với đề tài: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nữ vận động viên đua thuyền kayak cự ly 500m lứa tuổi 15-17 câu lạc bộ đua thuyền Hà Nội”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101

NCS Bùi Thị Sáng báo cáo luận án trước Hội đồng và nhà khoa học

Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm: PGS.TS Vũ Chung Thủy, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Lê Văn Lẫm, phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt,  phản biện 2; TS Ngũ Duy Anh, ủy viên; TS Nguyễn Ngọc Anh, ủy viên; PGS.TS Trần Kim Tuyến, ủy viên và PGS.TS Tạ Hữu Hiếu, ủy viên thư ký.

Luận án đã lựa chọn được 32 bài tập, phân ra thành ba nhóm trên cạn và 2 nhóm dưới nước là nhóm chạy (6 bài tập); nhóm bài tập vòng tròn (4 bài tập); nhóm bài tập mô hình (4 bài tập); nhóm bài tập ưa khí (9 bài tập);nhóm bài tập ưa yếm khí hốn hợp (9 bài tập). Luận án của NCS đã chi tiết hóađược từng nội dung trong kế hoạch huấn luyện cho VĐV từng lứa tuổi 15-17 tuổi.

Kết quả ứng dụng nội dung huấn luyện sức bền tốc độ cho nữ vận động viên đua thuyền Kayak cự ly 500m lứa tuổi 15-17 Câu lạc bộ đua thuyền Hà Nội trong 12 tháng thực nghiệm minh chứng được hiệu quả của nội dung huấn luyện sức mạnh tốc độ mà luận án xây dựng thể hiện qua sự khác biệt về kết quả kiểm tra giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng ở các thời điểm kiểm tra trong quá trình thực nghiệm, nhịp độ tang trưởng thành tích của NTN so với NĐC về phân loại sức bền tốc độ giữa 2 nhóm.

NCS Bùi Thị Sáng chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng 

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Bùi Thị Sáng được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức