NCS Đặng Danh Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

18-01-2022 00-00

Ngày 18 tháng 1 năm 2022, NCS Đặng Danh Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam cho sinh viên học Viện y dược học cổ truyền Việt Nam”.  

NCS Đặng Danh Nam trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Đặng Danh Nam gồm 7 thành viên, PGS.TS. Đỗ Hữu Trường làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Lê Đức Chương, phản biện 1, PGS.TS Trần Kim Tuyến, phản biện 2, PGS.TS Phan Thanh Hài, ủy viên, TS Cao Hoàng Anh, ủy viên, PGS.TS Đặng Thị Hồng Nhung, ủy viên, PGS.TS Đinh Quang Ngọc, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

NCS Đặng Danh Nam đã xây dựng được chương trình năng khiếu môn Võ cổ truyền Việt Nam theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập, phù hợp với khung cấu trúc chương trình môn học, được Hội đồng khoa học thông qua và điểm trung bình khi đánh giá thẩm định theo 24 tiêu chí đạt mức Rất tốt.

NCS Đặng Danh Nam chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Luận án đã xây dựng quy trình 6 bước ứng dụng Chương trình năng khiếu môn Võ cổ truyền Việt Nam cho SV Học viện YDHCT VN trong thực tiễn đào tạo và đánh giá hiệu quả trên 2 nhóm tiêu chí: Mức độ đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và Mức độ đáp ứng nhu cầu người tập.

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Đặng Danh Nam được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

Chuyên mục tin tức