NCS Nguyễn Bá Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

18-05-2022 00-00

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, NCS Nguyễn Bá Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp ứng dụng thể dục thể thao thích ứng cho người khuyết tật ở thành phố Hà Nội”.  

NCS Nguyễn Bá Hòa trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Nguyễn Bá Hòa gồm 7 thành viên, PGS.TS. Trần Đức Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Vũ Chung Thủy, phản biện 1, TS Lê Anh Thơ, phản biện 2, PGS.TS Lê Đức Chương, ủy viên, TS Nguyễn Kim Lan, ủy viên, TS Lộc Đình Cương, ủy viên, TS Đinh Thị Mai Anh, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Luận án đã đánh giá thực trạng nhận thức, nhu cầu tham gia, cũng như những điều kiện bảo đảm tham gia hoạt động TDTT thích ứng của NKT Thành phố Hà Nội về các mặt như: Luật pháp và chính sách, cơ sở văn hóa đối, hệ thống cung cấp dịch vụ, điều kiện kinh tế, đặc điểm bản thân NKT và hộ gia đình, cơ sở giáo dục, cơ sở hạ tầng và  nguồn nhân lực đối với TDTT thích ứng cho NKT, luận án không những xác định được lợi thế tiềm năng, mà còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển TDTT thích ứng cho NKT Thành phố Hà Nội. Đây là những cơ sở khoa học quan trọng nhằm đề ra giải pháp ứng dụng TDTT thích ứng cho đối tượng nghiên cứu.

NCS Nguyễn Bá Hòa chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Bá Hòa được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

Chuyên mục tin tức