NCS Nguyễn Mỹ Việt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Trường

21-01-2022 00-00

Sáng 21/01/2022, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Việt về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho học sinh trung học phổ thông thành phố Tuyên Quang”.

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Mỹ Việt có: PGS,TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng trường Đại học Tân trào, TS Vũ Quỳnh Loan - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tân trào, PGS.TS. Đặng Văn Dũng - Phó hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh. GS.TS. Lê Văn Lẫm - Cán bộ hướng dẫn 1; TS. Nguyễn Đình Chung - Cán bộ hướng dẫn 2;  cùng các nhà khoa học, gia đình và bạn bè của NCS Nguyễn Mỹ Việt.

   Hội đồng chấm Luận án cho NCS Nguyễn Mỹ Việt  gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Ngô Trang Hưng, Uỷ viên thư ký; PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn, Phản biện 1; TS. Lê Tấn Đạt, Phản biện 2; PGS.TS. Ngô Hải Hưng, Phản biện 3; TS. Ngũ Duy Anh, Uỷ viên; TS. Phạm Hoàng Tùng, Uỷ viên.

NCS Nguyễn Mỹ Việt trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các Nhà khoa học

Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về một số vấn đề cơ bản về hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong trường học các cấp; thống nhất các khái niệm có liên quan sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài luận án; phân tích những vấn đề cở bản về xây dựng chương trình tập luyện TDTT ngoại khóa; nghiên cứu tác dụng của tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cũng như phân tích đặc điểm tâm, sinh lý học sinh THPT và những công trình nghiên cứu có liên quan, làm căn cứ xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho học sinh trung học phổ thông thành phố Tuyên Quang.

Tác giả đã xác định và đánh giá được thực trạng 10 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào Thể dục thể thao ngoại khóa, trong đó đi sâu đánh giá thực trạng chương trình và tổ chức tập luyện môn Cầu lông ngoại khóa, thực trạng phong trào Thể dục thể thao ngoại khóa và thể lực của học sinh Trung học phổ thông thành phố Tuyên Quang.

Luận án đã xây dựng được 03 chương trình và tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho 3 năm tập luyện, trong đó có 37 tuần tập chính thức và 3 tháng hè tập luyện nâng cao. Bước đầu ứng dụng chương trình và tổ chức tập luyện Cầu lông ngoại khóa đã xây dựng của đề tài luận án vào thực tế đã có hiệu quả cao so với chương trình và cách thức tổ chức hiện hành trong việc phát triển thể lực cho học sinh, giảm thiểu tỉ lệ học sinh đạt thể lực yếu, phát triển phong trào tập luyện Cầu lông ngoại khóa cũng như việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu môn Cầu lông cho học sinh. Đây là những đóng góp mới về mặt phương pháp luận trong xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy nhiều năm

NCS Nguyễn Mỹ Việt tặng hoa tri ân các thầy Hội đồng 

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đề tài Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mỹ Việt  tuy còn có một số hạn chế nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án sẽ chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành GDTC.

Hội đồng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Mỹ Việt sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức