NCS Nguyễn Trác Linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

25-11-2022 00-00

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trác Linh với đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-Do cho học viên Học viện An ninh nhân dân”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học, Mã ngành:  9140101

NCS Nguyễn Trác Linh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

          Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm: GS.TS Nguyễn Đại Dương, Chủ tịch; PGS.TS Phạm Ngcoj Viễn, phản biện 1; PGS.TS Vũ Việt Bảo, phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân, ủy viên; TS Ngũ Duy Anh, ủy viên; TS Lý Đức Trường, ủy viên và TS Mai Thị Bích Ngọc, ủy viên thư ký.

           Luận án đã xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học viên Học viện An ninh nhân dân trong 4 năm học gồm 4 chương trình theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập. Chương trình được xây dựng chi tiết với 10 nội dung cụ thể

Luận án đã ứng dụng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do vào thực tế và đánh giá hiệu quả. Sau 01 năm học thực nghiệm, hiệu quả GDTC của học viên Học Viện An ninh nhân dân đã được cải thiện cả về mặt kết quả học tập, trình độ thể lực và kết quả phát triển phong trào TDTT ngoại khóa của Trường, đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập khi so sánh với việc học viên tập luyện TDTT ngoại khóa.

NCS Nguyễn Trác Linh trả lời câu hỏi trước Hội đồng và các nhà khoa học

Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà khoa học. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07(100%) thành viên Hội đồng có mặt đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Trác Linh được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức