Thời khóa biểu Tuần 04

22-08-2021 22-11

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 04

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 23/8/2021  -   Đến ngày: 28/8/2021

                                                                HỌC KỲ: I -    NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

TLĐC-k56-k(1,2)-Doanh

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

 

TLĐC-k56-k(1,2)-Doanh

 

3+4

 

TLĐC-k56-k(3,4)-Doanh

TLHTT-k55-k(5,8)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(3,4)-Doanh

TLHTT-k55-k(5,8)-Khôi

 

 

5+6

 

TLĐC-k56-k(5,6)-Doanh

TLHTT-k55-k(6)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(5,6)-

Doanh

TLHTT-k55-k(6)-Khôi

 

7+8

 

TLĐC-k56-k(7,8)-Doanh

VHTT-k55-k(8)-Khôi

 

VHTT-k55-k(8)-Khôi

TLĐC-k56-k(7,8)-Doanh

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa : Học PM Team

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00

Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45

Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

              BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

12

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

00

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

08

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

20

 

Tổng

32

 

 

 

 

 


 

               PT BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                       ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Tâm lý học đại cương k56 - khối 9,10,11,12 (kỳ 1 : 2021 -2022)

Chuyên mục tin tức