Thời khóa biểu Tuần 05

29-08-2021 23-32

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 05

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 30/8/2021  -   Đến ngày: 5/9/2021

                                                                HỌC KỲ: I -    NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

TLTDTT-k55-k(3,4)-Khôi

TLĐC-k56-k(1,2)-Doanh

TLTDTT-k55-k(6)-Khôi

VHTT-k55-k(3,4)-Xuân

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

VHTT-k55-k(8)-Loan

TLTDTT-k55-k(3,4)-Khôi

 

 

 

3+4

 

TLĐC-k56-k(3,4)-Doanh

TLTDTT-k55-k(5,8)-Khôi

 

 

 

 

5+6

 

TLĐC-k56-k(5,6)-Doanh

TLTDTT-k55-k(5,8)-Khôi

VHTT-k55-k(1,2)-Xuân

TLTDT-k55-k(6)-Khôi

 

 

 

7+8

TLTDTT-k55-k(1,2)-Khôi

TLĐC-k56-k(7,8)-Doanh

VHTT-k55-k(8)-Khôi

TLTDTT-k55-k(1,2)-Khôi

VHTT-k55-k(3,4)-Doanh

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa : Học PM Team

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00

 Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45

Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

 

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

18

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

02

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

04

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

14

 

Tổng

38

 

 

 

                BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

 

 


 

               PT BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                       ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Chuyên mục tin tức