Thời khóa biều tuần 06

03-09-2021 15-22

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 06

Từ ngày: 06/09/2021 – 12/09/2021

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

         

 

 

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

 3+4

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

   

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

   

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

   

 

 

 5+6

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

   

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

   

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tỉnh

   

 

 

 7+8

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

   

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

         

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

   

 

 

9+10

ĐLCMĐCSVN -56

VĐV cấp cao  Online – Minh

 

ĐLCMĐCSVN -56

VĐV cấp cao  Online – Minh

ĐLCMĐCSVN -56

VĐV cấp cao  Online – Minh

ĐLCMĐCSVN -56

VĐV cấp cao  Online – Minh

 

 

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

ĐLCMĐCSVN -54 VHVL

Online – Huyền

 

 

 

                   

 

 

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TKTH ( Thống kê toán học), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 13h30 đến 15h15; Tiết 7+8 từ 15h45 đến 17h30

*  Thời gian dành cho học online ( LớpVĐV và HLV cấp cao)

Thời gian học tối: Từ 19h00 đến 21h30

Thời gian học sáng: Từ 7h00 đến 11h00

Thời gian học chiều: Tiết 13h30 đến 17h30

 Bảng thống kê giờ Tuần 06

STT

Họ tên

Số giờ

1

ThS Lê Việt Hùng

00

2

ThS Nguyễn Văn Minh

08

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

00

4

ThS Chu Thị Huyền

54

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

00

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

00

8

ThS Dương Thị Hoà

00

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

00

10

ThS Dương Thị Lý

00

11

ThS  Phùng Thị Phương

00

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

16

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

00

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

12

16

CN Vũ Công Duẩn

00

Tổng

90

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

Ths. Dương Thị Lý

 

Chuyên mục tin tức