Thời khóa biểu Tuần 06

05-09-2021 22-35

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 06

BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày: 6/9/2021  -   Đến ngày: 11/9/2021

                                                                HỌC KỲ: I -    NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

1+2 

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

TLTDTT-k55-k(3,4)-Khôi

TLĐC-k56-k(1,2)-Doanh

VHTT-k55-k(3,4)-Khôi

TLĐC-k56-k(9,10,11,12)-Doanh

TLTDTT-k55-k(3,4)-Khôi

TLTDTT-k55-k(1,2)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(1,2)-Doanh

VHTT-k55-k(3,4)-Khôi

 

3+4

 

TLĐC-k56-k(3,4)-Doanh

TLTDTT-k55-k(5,8)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(3,4)-Doanh

TLHTT-k55-k(5,8)-Khôi

 

 

5+6

 

TLĐC-k56-k(5,6)-Doanh

VHTT-k55-k(1,2)-Khôi

TLTDT-k55-k(6)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(5,6)-

Doanh

VHTT-k55-k(1,2)-Khôi

 

7+8

TLTDTT-k55-k(1,2)-Khôi

TLĐC-k56-k(7,8)-Doanh

VHTT-k55-k(8)-Khôi

 

 

VHTT-k55-k(8)-Khôi

 

TLĐC-k56-k(7,8)-Doanh

TLTDTT-k55-k(6)-Khôi

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:  Lịch làm việc mùa : Học PM Team

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00

 Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45

Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

 

TT

Giảng viên

Giờ dạy

1

ThS Lê Cảnh Khôi

28

2

ThS Nguyễn Thị Phương Loan

00

3

ThS Ngô Thị Thanh Xuân

00

4

ThS Nguyễn Đức Doanh

20

 

Tổng

48

 

 

 

                BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY

 

 


 

               PT BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

          ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                       ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Chuyên mục tin tức