THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11

09-10-2021 21-45

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 11

(Từ 11/10/2021 đến 15/10/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS54 GDTC(GA31)

M.Phương+Hùng

CS54 GDTC(GA32)

M.Phương+Hùng

 

CS54 GDTC(GA33)

M.Phương+H.Phương

CS56 GDTC (GA22)

Hùng+Hiếu

3+4

CS54 HLTT(GA21)

M.Phương+Nga

 

CS56 GDTC (GA21)

Hùng+Hiếu

 

 

5+6

 

 

CS55 GDTC (GA23)

Thủy+ Hùng

CS54 HLTT(GA22)

M.Phương+H.Phương

 

CS55 HLTT (GA25)

Thủy+Hiệp

7+8

CS55 HLTT (GA23)

Thủy+Thu

CS55 HLTT (GA24)

Thủy+Nga

HỌP BM

(trực tuyến)

CS55 GDTC (GA24)

Thủy+ Hùng

 

 *GHI CHÚ:

              - Thứ 4 (13/10), tiết 78: Họp BM (trực tuyến)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

12

 

Hiếu

4

 

Nga

4

 

Hoài Phương

4

 

Thủy

10

 

Mai Phương

10

 

Thu

2

 

Hiệp

2

 

Tổng

48

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức