Thời khóa biểu tuần 14

31-10-2021 10-44

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14

Từ ngày 01/11 đến  05/11 năm 2021

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

 

KHQL

QL57 Hùng

MKT-HL54

Phương-78

 

QLTDTT

QL56-Hùng

MKT-HL54

Phương-78

 

3 - 4

TCQLTĐ

QL55-Ninh

QLTDTT

QL56-Hùng

MKT-HL54

Phương-910

 

TCQLTĐ

QL55-Ninh

MKT-HL54

Phương-910

QLTDTT

QL56-Hùng

5 - 6

 

KTTT2-QL54

Phương

KTTT2-QL54

Phương

KTTT2-QL54

Phương

KHQL

QL57 Hùng

KTTT2-QL54

Phương

7 - 8

         

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

16

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

4

 

3

Phạm Việt Hùng

10

 

4

Tống T Thu Hiền

0

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

0

 

6

Tổng

30

 

Tuần 14

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Phương

16

KTTT2

QL54

8

     

 

 

 

MKT

HLTT54

8

     

2

Ninh

4

TCQLTĐ

QL55

4

     

3

Hùng

10

QLTDTT

QL56

6

 

 

 

Chuyên mục tin tức