THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16

13-11-2021 17-15

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 16

(Từ 15/11/2021 đến 19/11/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS55 GDTC

Thủy+M.Phương

 

CS57 HLTT

H.Phương+Thu

 

PT57 K5

Hiếu+Thảo

CS57 GDTC

Nga+Thủy

 

PT57 K7

Hiếu+Thảo

 

CS57 HLTT
H.Phương+Thủy

 

PT57 K7

Hiếu+Thảo

CS57 HLTT

Nga+Thủy

 

PT57 K1

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3

Thu+Hiệp

Kỷ niệm ngày nhà giáo

Việt Nam

3+4

CS56 GDTC

Hiếu+Thu

 

PT57 K2

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4

Nga+Hiệp

PT57 K8

Hiếu+Thảo

 

CS57 GDTC

H.Phương+Thủy

PT57 K2

Nga+Hiệp

 

PT57 K4

Hiếu+Thu

Kỷ niệm ngày nhà giáo

Việt Nam

5+6

PT57 K1

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3

Nga+Hiệp

 

PT57 K10

H.Phương+Thu

CS56 GDTC

Hiếu+Thu

 

PT57 K1

H.Phương+Thảo

 

PT57 K3

Nga+Hiệp

PT57 K5

Hiếu+H.Phương

 

PT57 K9

Nga+Dũng

CS57 GDTC

H.Phương+Thủy

 

PT57 K5

Hiếu+Thu

 

PT57 K7

Nga+Dũng

CS56 GDTC

Hiếu+Thu

 

PT57 K2

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4

Nga+Hiệp

 

PT57 K9

Thu+Thảo

7+8

CS55 HLTT (KTHP)

Thủy+Hùng

 

PT57 K6

Nga+Dũng

 

PT57 K9

H.Phương+Hiếu

PT57 K10

H.Phương+Thu

 

PT57 K6

Nga+H.Phương

PT57 K6

H.Phương+Dũng

 

PT57 K8

Hiếu+Thu

PT57 K8

Hiếu+Thu

 

PT57 K10

H.Phương+Dũng

9+10

PT57 phụ đạo Đ3

H.Phương

PT57 phụ đạo Đ3

H.Phương

PT57 phụ đạo Đ3

H.Phương

PT57 phụ đạo Đ3

Hiếu

PT57 phụ đạo Đ3

Hiếu

* Ghi chú:

              - Tiết 9+10, ngày 20/11 và 21/11: Đ/c H.Phương, Đ/c Hiếu giảng dạy PT57 phụ đạo theo TKB của Nhà trường

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

0

1

Hiếu

38

 

Nga

22

 

Hoài Phương

38

 

Thủy

12

1

Mai Phương

2

 

Thu

24

 

Hiệp

12

 

Dũng

14

 

Thảo

16

 

Tổng

178

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

 

Chuyên mục tin tức