Thời khóa biểu tuần 17

21-11-2021 13-37

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17

Từ ngày 22/11 đến  26/11 năm 2021

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

MKT-HL54

Phương-78

KHH1-QL55

HÙNG

 

XHH –GDTC

K12-NGOC

MKT-HL54

Phương-78

KHH1-QL55

HÙNG

 

XHH –GDTC

K12-NGOC

 MKT-HL54

Phương-78

KHH1-QL55

HÙNG

 

XHH –GDTC

K12-NGOC

KHH1-QL55

HÙNG

KHQL-QL57

 Hùng(chuyển)

3 - 4

XHH –GDTC

K56-NGOC

MKT-HL54

Phương-910

XHH –GDTC

K34-NGOC

MKT-HL54

Phương-910

TCQLTĐ

QL55-Ninh

QLTDTT-QL56

HÙNG

XHH –GDTC

K34-NGOC

MKT-HL54

Phương-910

QLSBCT

QL54-NGỌC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

QLTDTT-QL56

HÙNG(chuyển)

XHH –GDTC

K12-NGOC

QLTDTT-QL56

HÙNG(chuyển)

5 - 6

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

QLHĐTĐTT

QL54 - HÙNG

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

XHH –GDTC

K56-NGOC(chuyển)

XHH –GDTC

K34-NGOC

QLHĐTĐTT

QL54 - HÙNG

XHH –GDTC

K56-NGOC

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

7 - 8

QLSBCT

QL54-NGỌC

KHQL-QL57

 Hùng(chuyển)

QLSBCT-QL54

NGỌC(chuyển)

QLSBCT

QL54-NGỌC

 

QLSBCT

QL54-NGỌC

KHH1-QL55

HÙNG

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

12

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

4

 

3

Phạm Việt Hùng

28

 

4

Tống T Thu Hiền

0

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

34

 

6

Tổng

78

 

Tuần 17

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Phương

12

MKT

HLTT54

12

16.8

   

2

Ninh

4

TCTĐTT

QL55

4

 

   

3

Hùng

28

QLTDTT

QL56

6

 

 

 

 

 

 

KHQL

QL57

4

 

 

 

 

 

 

KHH

QL55

10

 

 

 

 

 

 

QLHĐTĐTT

QL54

8

 

 

 

3

Ngọc

34

XHH

GDTC54

24

33.6

 

 

 

 

 

QLSB

QL54

10

 

 

 

Chuyên mục tin tức