Thời khóa biểu tuần 17

21-11-2021 18-06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 17

 ( Từ ngày: 22/10/2021 Đến 26/11/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

BC PT K7

TUẤN

 

BC PT K7

TUẤN

BC PT K10

THỤC

BC PT K9

THỤC

   

 

 

3-4

B

C PT K8

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

BC PT K8

TUẤN

 

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

BC PT K10

THỤC

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

 

THI CS 56 HL

VƯỢNG SỰ

 

5-6

BC PT K9

THỤC

BC PT K9

THỤC

THI CS 55GDTC

THỤC SỰ

BC PT K8

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

THI CS 56K1;2

VƯỢNG THỤC

 

 

 

7-8

BC PT K10

THỤC

   

BC PT K7

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

0

2

2

Tô Xuân Thục

12

2

3

Nguyễn Ngọc sự

8

2

4

Nguyễn Tất Tuấn

14

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

10

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

44

6

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức