Thời khóa biểu tuần 18

27-11-2021 11-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18

Từ ngày 29/11 đến  03/12 năm 2021

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

TCQLTĐ

QL55-Ninh

XHH –GDTC

K12-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

KHQL-QL57

 Hùng

TCQLTĐ

QL55-Ninh

XHH –GDTC

K12-NGOC

QLTDTT-QL56

HÙNG

 

3 - 4

XHH –GDTC

K56-NGOC

QLTDTT-QL56

HÙNG

XHH –GDTC

K34-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

Chuyển

5 - 6

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

QLHĐTĐTT

QL54 - HÙNG

 

QLHĐTĐTT

QL54 - HÙNG

QLTDTT-QL56

HÙNG

7 - 8

       

KHQL-QL57

 Hùng

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

0

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

8

 

3

Phạm Việt Hùng

16

 

4

Tống T Thu Hiền

0

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

12

 

6

Tổng

36

 

Tuần 18

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Ninh

8

TCTĐTT

QL55

8

     

2

Hùng

16

QLTDTT

QL56

6

     

 

 

 

KHQL

QL57

4

     

 

 

 

QLHĐTĐTT

QL54

6

     

 

Ngọc

12

XHH

GDTC54

12

16.8

 

 

Chuyên mục tin tức