THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 NĂM HỌC 2021 - 2022

28-11-2021 10-47
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 18
Từ ngày 29 tháng 11 đến 03 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT MINH+ĐỨC
 
CS57HLTT MINH+ĐỨC
CS57HLTT MINH+ĐỨC
 
3+4
 
 
CS57GDTC MINH
 
 
5+6
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
CS57GDTC MINH
9+10
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
6
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
10
 
Thạch 
0
 
Huyền
0
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
16
 
 
Chuyên mục tin tức