THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 NĂM HỌC 2021 - 2022

04-12-2021 10-37
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 19
Từ ngày 06 tháng 12 đến 10 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
3+4
 
THI LẦN 2
CS54GDTC THẠCH+ĐỨC
CS57GDTC MINH
 
 
5+6
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
CS57GDTC MINH
9+10
 
THI LẦN 1
VĐV CẤP CAO CS57HLTT THẠCH+ĐỨC
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
2
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
10
 
Thạch 
6
2
Huyền
0
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
16
4
 
Chuyên mục tin tức