THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 NĂM HỌC 2021 - 2022

12-12-2021 10-27
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 20
Từ ngày 13 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
3+4
CS57GDTC MINH
 
 
 
 
5+6
 
 
 
CS57GDTC MINH
 
7+8
 
 
CS57GDTC MINH
 
CS57GDTC MINH
9+10
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
16
 
Thạch 
8
 
Huyền
0
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
24
 
 
Chuyên mục tin tức