Thời khóa biểu tuần 21

18-12-2021 21-38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 21

 ( Từ ngày: 20/12/2021 Đến 25/12/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

BC PT K7;10

TUẤN

BC PT K9

TUẤN

BC PT K7

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

BC PT K7;8

TUẤN

BC PT K9

TUẤN

 

 

 

3-4

BC PT K8

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC PT K10

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC PT K9;10

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

BC PT K10

TUẤN

BC PT K8

TUẤN

 

5-6

CS HL 57

ÁNH SỰ

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

 

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

 

 

7-8

   

 

 

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

 

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

0

 

2

Tô Xuân Thục

0

 

3

Nguyễn Ngọc sự

20

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

20

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

20

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

60

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức