Thời khóa biểu tuần 23

02-01-2022 17-09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 23

 ( Từ ngày: 03/01/2021 Đến 07/01/2022)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

Nghỉ bù

BC PT K9

TUẤN

BC PT K7;8

TUẤN

BC PT K7;8

TUẤN

BC PT K9;10

TUẤN

 

 

 

3-4

 

BC PT K10

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC PT K9

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

BC PT K10

TUẤN

BC PT K7;8

TUẤN

 

5-6

 

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

 

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

 

 

 

7-8

   

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

 

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

 

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

8

 

2

Tô Xuân Thục

0

 

3

Nguyễn Ngọc sự

8

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

16

1

5

Nguyễn Ngọc Ánh

16

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

48

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức