Thời khóa biểu tuần 23

10-01-2022 21-44

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

Từ ngày 04/01 đến  08/01 năm 2022

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1 - 2

CÁC THẦY CÔ GIÁO BỘ MÔN HOÀN THIỆN ĐIỂM THÀNH PHẦN,  THU BÀI THI VÀ TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN HỌC, HOÀN THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

- GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC THUỘC HỌC KỲ HỌC PHỤ THEO LỊCH ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

3 - 4

 

5 - 6

 

7 - 8

 

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

 

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

 

 

3

Phạm Việt Hùng

 

 

4

Tống T Thu Hiền

 

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

 

 

6

Tổng

 

 

Tuần 23

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức