THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24

09-01-2022 11-15
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT TUẦN: 24 TỪ NGÀY: 10/01/2022 ĐẾN NGÀY: 16/01/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
                           
                           
LL&PPHLTT2 k5k55               LL&PPHLTT2 k5k55          
L.Đ.Cương               L.Đ.Cương          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
                           
                           
LL&PPHLTT2 k6k55               LL&PPHLTT2 k6k55          
L.Đ.Cương               L.Đ.Cương          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
                TTTH.D4.G   TTTH.D4.G   TTTH.D4.G  
                Đ.B.Hồng   Đ.B.Hồng   Đ.B.Hồng  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                TTTH.D4.G   TTTH.D4.G   TTTH.D4.G  
                Đ.B.Hồng   Đ.B.Hồng   Đ.B.Hồng  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H HPTT.D4.H  Thi HPTT.D4.H      
N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh N.P.Oanh      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  N.P.Oanh 22/22 giờ      
          L.Đ.Cương 8/8 giờ                
          Đ.B.Hồng 12/12 giờ                
                             
                             
                             
Nguyễn Thị Phương Oanh              Đồng Thị Bích Hồng 
           
Chuyên mục tin tức